0
09356748889
محتوای SERP
الگوریتم ۲۰۲۱ شرکت گوگل

سئو وبسایت مطابق با الگوریتم ۲۰۲۱ شرکت گوگل

سئو وبسایت مطابق با الگوریتم ۲۰۲۱ شرکت گوگل کلمه سئو مخفف Search Engine Optimization است. یعنی بهینه‌سازی برای موتورهای جست‌وجو. در نهایت می‌توانیم سئو سایت مطابق با الگوریتم ۲۰۲۱ گوگل را این گونه تعریف کنیم: سئو سایت به مجموعه‌ای از ...